Persondatapolitik

Indledning

Bull Jørgensen Optik skal efterleve krav om at beskytte vore kunders, leverandørers, samarbejdspartneres og medarbejderes personlige oplysninger i henhold til databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen.

Vi anser os selv for dataansvarlige, da vi behandler personoplysninger i forbindelse med ydelser i form af synsprøver, kontaktlinser, briller mm.

Aktiviteter
Kundesamarbejde

Vi indsamler og behandler de nødvendige oplysninger, for at kunne samarbejde med vore kunder. Vi indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige, for at kunne udføre vores arbejde.

Typiske oplysninger, der indsamles

Vi indhenter almindelige personoplysninger, såsom navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato og e-mailadresse på kunder samt CPR-nummer og i nogle tilfælde bankoplysninger efter aftale.

Derudover indsamler vi helbredsoplysninger (oplysninger om kundens syn, herunder oplysninger om styrke på de valgte produkter, synsprøver samt digital scan og trykmåling).

Helbredsoplysninger anses som følsomme oplysninger, og Bull Jørgensen Optik begrænser behandlingen af sådanne særlige kategorier, så behandlingen alene finder sted, når det er nødvendigt i forhold til formålet. Helbredoplysninger behandles blandt andet hvis:

Kunden har givet forudgående, udtrykkeligt samtykke

 • Behandlingen er nødvendig for, at Bull Jørgensen Optik kan overholde relevante sundhedsretlige forpligtelser
 • Oplysningerne tydeligt er offentliggjort af kunden
 • Bull Jørgensen Optik skal fastlægge, gøre gældende eller forsvare et retskrav eller hvis behandlingen er nødvendig i henhold til medicinsk diagnose, når oplysningerne behandles af en fagperson, der har tavshedspligt (herunder en optiker)

Formål med indsamlingen af oplysningerne og grundlaget for indsamlingen

Personoplysningerne behandles for at kunne opfylde vore kundeaftaler, herunder:

 • Levere ydelser
 • Fakturere
 • Rådgivning om kundens syn
 • Øvrig kommunikation med kunden
 • I forbindelse med interne forretningsgange, herunder bekræftelse af identitet og forebyggelse af bedrageri


Administration af leverandører m.fl.

Vi indsamler og behandler personoplysninger om vore leverandører og samarbejdspartnere, herunder om disses medarbejdere.

Typiske oplysninger, der indsamles

Vi indsamler kun kontaktoplysninger og øvrige almene oplysninger.

Vi behandler oplysningerne til brug for håndtering af aftaler, modtagelse af varer og tjenesteydelser fra vores leverandører og andre, herunder eventuelt i forbindelse med vore ydelser til vore kunder.

Vores grundlag er at opfylde aftaler, som vi er part i.

Hjemmeside

Vi indsamler ikke personoplysninger, herunder IP-adresser, fra vores hjemmeside.
Kunden kan aktivt selv kontakte os via vores hjemmeside, ved at udfylde navn og e-mail.

Hvor kommer personoplysningerne fra?

Vi indhenter udelukkende oplysningerne fra vore kunder selv.

Videregivelse af personoplysninger

Personoplysninger videregives i visse tilfælde efter aftale med kunden, til Sygeforsikring Danmark samt kommuner og amter i forbindelse med ansøgning af tilskud.

Behandling af oplysninger

Vi sikrer beskyttelse af alle vore data, herunder kundeoplysninger, personoplysninger og data i øvrigt i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen og kravene om tavshedspligt.

Tidsrum for opbevaring af personoplysninger

Bull Jørgens Optik vil alene opbevare personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til at opfylde formålene med behandlingen af personoplysningerne. Personoplysninger som er nødvendige i henhold til at opfylde journaliseringspligten, vil blive opbevaret i minimum 5 år efter sidste registrering i journalen. Visse oplysninger skal desuden opbevares i overensstemmelse med gældende regler for opbevaring af bogføringsmateriale og for at imødekomme formueretlige krav, før den lovpligtige forældelsesfrist er udløbet.

Registreredes rettigheder

Som registreret har du nogle rettigheder, som vi skal imødekomme.

Kontakt os, hvis du ønsker at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler for dig. Ligeledes har du ret til at få oplysninger, der er forkerte eller ufuldstændige, rettet.

Du kan kontakte os, hvis du ønsker at:

 • Begrænse behandling af dine personoplysninger
 • Få dine personoplysninger slettet
 • Gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger
 • Udnytte din dataportabilitet

 

Personoplysninger, som vi behandler, og som er baseret på dit samtykke, kan du til enhver tid trække tilbage. Modtager du mails eller information om os, kan du let framelde dig. For at tilbagekalde dit samtykke til vores behandling af dine personoplysninger eller framelde servicemails årligt, bedes du kontakte os – gerne på mailadressen under afsnittet “9. Kontaktoplysninger”.

Klage

Kontaktoplysningerne under pkt. 9 kan tillige anvendes, hvis du ønsker at klage over os. Vi vil behandle din klage og besvare den hurtigst muligt.

Du har også ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger eller manglende overholdelse af dine rettigheder. Datatilsynet kan kontaktes via deres hjemmeside: www.datatilsynet.dk.

Kontaktoplysninger

Vores dataansvarlige er:
Kontaktperson: Claus Bull Jørgensen
Telefon: 56 50 39 28
Mail: bulloptik@mail.dk
Kontakt os, hvis du har spørgsmål eller ønsker at benytte dig af dine rettigheder.

Opdatering af denne politik

Fra tid til anden vil det være nødvendigt at opdatere denne politik.
Den til enhver tid gældende politik kan findes vores hjemmeside. Denne politik er gældende fra d. 25 maj 2018.